11th International Conference Gambling Disorder and Other Behavioural Addictions

13-14 listopada 2023, Warszawa

XI Międzynarodowa Konferencja
Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne

O konferencji

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej: XI Międzynarodowa Konferencja “Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne”, która odbędzie się 13 i 14 listopada 2023r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie (ul. Łączyny 5)

Konferencja organizowana jest przez Fundację Res Humanae we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne” jest kontynuacją przeprowadzanych corocznie konferencji międzynarodowych w formule naukowych spotkań poświęconych prezentacji nowych badań w zakresie uzależnień behawioralnych oraz ewaluacji badawczej wykorzystania narzędzi naukowych w praktyce terapeutycznej i profilaktycznej.

Konferencja umożliwia reprezentantom różnych dyscyplin zawodowych, przede wszystkim naukowcom i badaczom przeprowadzenie analizy, wymiany wiedzy i doświadczeń, określenie aktualnego stanu badań, zdefiniowanie potrzeb i kierunków rozwoju w zakresie przeciwdziałania zaburzeniom uprawiania hazardu i uzależnieniom behawioralnym. Utrwala też współpracę środowisk zajmujących się tym problemem.

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które zajmują się naukowo problematyką uzależnień behawioralnych lub szeroko pojętych zachowań problemowych (wyższe uczelnie, instytuty badawcze) oraz przedstawicieli środowisk mających wpływ na ograniczenie wzrostu liczby uzależnionych behawioralnie. 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Organizator:

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"

MZ.png
Scroll to Top